Projekt tablicy pamiątkowej na Pałacu Brühla, 2020
Projekt tablicy pamiątkowej na Pałacu Brühla, 2020

W uzgodnieniu ze stowarzyszeniem „Freundeskreis Schlösserland Sachsen“ oraz donatorem, który chciałby pozostać anonimowy, Christoph Wetzel stworzył dwa projekty: pierwszy dotyczył tablicy upamiętniającej Heinricha hrabiego von Brühla z portretem słynnego premiera, drugi projekt informował o dawnym Pałacu Brühla.

Do umieszczenia tablic wymagane były jednak pozwolenia Państwowego Zarządu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych (SIB), użytkownika budynku oraz Urzędu Ochrony Zabytków miasta Drezna. Urząd Ochrony Zabytków opowiedział się początkowo przeciwko umieszczaniu jakichkolwiek tablic pamiątkowych. Postępowanie o wydanie zezwolenia ciągnęło się przez dwa lata i zakończyło się w kwietniu 2022 roku kompromisem. Zezwolono na umieszczenie tablicy z brązu z wizerunkiem frontu Pałacu Brühla, podczas gdy portret premiera nie był mile widziany.

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de