Pałac Gaußig (fot.: Matthias Donath)
Pałac Gaußig (fot.: Matthias Donath)

W roku 1747 Heinrich hrabia von Brühl kupił od spadkobierców rodziny von Neitschütz górnołużyckie dobra rycerskie Gaußig i Diehmen. Tym samym przejął także potężny, zbudowany ok. roku 1700 pałac barokowy w Gaußig.

Już w roku 1750 zbył ten majątek na rzecz Hermanna Carla hrabiego von Keyserlingka (1696-1764), ówczesnego posła rosyjskiego na dworze pruskim w Berlinie. W 1766 roku Gaußig nabył Peter von Riaucour. Jego syn Andreas scalił rozległy majątek ziemski, który do 1945 roku pozostał w posiadaniu jego spadkobierców, hrabiów von Schall-Riaucour. Po reformie rolnej pałac służył jako ośrodek wypoczynkowy Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Obecnie: Pałac Gaußig wykorzystywany jest jako hotel. Park pałacowy jest w weekendy dostępny dla zwiedzających.

www.schloss-gaussig.de

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de