Pałac Lindenau Wikimedia (Jörg Blobelt)
Pałac Lindenau Wikimedia (Jörg Blobelt)

Lindenau koło Ortrand, obecnie w Brandenburgii, było najbardziej na wschód położoną miejscowością Margrabstwa Górnych Łużyc. Pałac został wzniesiony na pozostałościach średniowiecznego zamku na wodzie  na granicy Górnych Łużyc i Marchii Miśnieńskiej. W roku 1744 Heinrich hrabia von Brühl sprzedał dobra rycerskie i pałac Lindenau jak również sąsiedzką posiadłość rycerską Tettau.

Brühl przejął budowlę renesansową z dominującą wieżą schodkową. Prace budowlana w zakresie tej substancji nie są udokumentowane. Nie wiadomo również, jak często premier odwiedził Lindenau. W 1758 pruscy żołnierze splądrowali pałac. Spadkobiercy Brühla sprzedali dobra rycerskie Lindenau i Tettau w 1780 roku rodzinie von Vieth. W latach od 1833 do 1945 Lindenau znajdowało się w rękach hrabiów i książąt zu Lynar. Około roku 1920 pałac został przebudowany i powiększony w stylu neobarokowym W okresie NRD budynek wykorzystywano jako dom dziecka.

Obecnie: Pałac Lindenau należy po nieudanej prywatyzacji ponownie do gminy Lindenau, która szuka nowego użytkownika. Park pałacowy jest dostępny publicznie, podczas gdy pałac nie może być zwiedzany.

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de