images/blog/blogimage-b03.jpg#joomlaImage://local-images/blog/blogimage-b03.jpg?width=570&height=480

Brody (Pförten)

Fot. Frank Junge

Brody (Pförten)
images/blog/blogimage-B41.jpg#joomlaImage://local-images/blog/blogimage-B41.jpg?width=570&height=480

Pałac Brody

Fot. Matthias Donath

Pałac Brody
images/blog/blogimage-B42.1.jpg#joomlaImage://local-images/blog/blogimage-B42.1.jpg?width=570&height=480

Pałac Brody

Fot. Ulrike Hantsche

Pałac Brody
images/blog/blogimage-b03.1.jpg#joomlaImage://local-images/blog/blogimage-b03.1.jpg?width=570&height=480

Pałac Brody

Fot. Leo Seidel Fotodesign

Pałac Brody

W roku 1740 Heinrich hrabia von Brühl kupił od spadkobierców hrabiego Christopha Heinricha von Watzdorfa dolnołużyckie władztwo Pförten (obecnie Brody). W kolejnych latach nabył dalsze dobra rycerskie w okolicy: Zauchel (Suchodół), Datten (Datyń), Jehser (Jeziory Dolne) oraz Kohlo (Koło) – i ostatecznie w 1746 miasto i rejon Forst. Utworzone przez Brühla państwo stanowe Forst-Pförten było drugą co do wielkości domeną na Dolnych Łużycach.

W latach od 1741 do 1747 Heinrich hrabia von Brühl polecił przebudować i rozbudować trzyskrzydłową posiadłość hrabiego Watzdorfa według planów Johanna Christopha Knöffla. Przed pokrytym potężnym mansardowym dachem pałacem wybudowano dwie podłużne oficyny, tak że powstał w ten sposób imponujący dziedziniec. Otaczał go rozległy barokowy ogród.

Pałac w Brodach był „rezydencją“ hrabiego Brühla, który stworzył tu ważny ośrodek swojego władztwa. Gdy nie bawił w Dreźnie lub Warszawie, przebywał ze swoją rodziną w Brodach.

Pałac został w 1758 roku spalony z rozkazu króla Prus Fryderyka II. Po śmierci premiera majątek w Brodach przejął najstarszy syn Alois Friedrich hrabia von Brühl. Jako majorat majątek ziemski zawsze był dziedziczony przez najstarszego syna lub kolejnego męskiego potomka. Brody pozostawały do 1945 roku w posiadaniu hrabiów Brühl. Rodzina zamieszkiwała w obu oficynach po lewej i prawej stronie spalonego pałacu. Główny budynek odzyskał w latach od 1919 do 1924 swój mansardowy dach, został jednak w 1945 roku ponownie splądrowany i podpalony. Od 1945 roku Brody należą do Polski.

Obecnie: Pałac jest dzisiaj ruiną. W oficynach mieści się hotel. Park jest dostępny publicznie i jest pielęgnowany przez społeczników z Polski i Niemiec, w tym przez członków stowarzyszenia krajowego „Landesverein Sächsischer Heimatschutz”.

www.palacbrody.pl

www.brody.pl

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de