images/blog/blogimage-B40.jpg#joomlaImage://local-images/blog/blogimage-B40.jpg?width=570&height=431

Kościół farny św. Mikołaja w Forst.

Fot.: Matthias Donath

Kościół farny św. Mikołaja w Forst.
images/blog/blogimage-B40.1.jpg#joomlaImage://local-images/blog/blogimage-B40.1.jpg?width=570&height=480

Kościół farny św. Mikołaja w Forst.

Fot.: Rico Hofmann

Kościół farny św. Mikołaja w Forst.
images/blog/blogimage-forst.jpg#joomlaImage://local-images/blog/blogimage-forst.jpg?width=570&height=480

Krypta

Fot. Matthias Donath

Krypta

W roku 1746 Heinrich hrabia von Brühl kupił miasto i okręg Forst na Dolnych Łużycach i połączył tę posiadłość z domeną Pförten (Brody), leżącą po prawej stronie Nysy Łużyckiej. Pałac w Brodach wykorzystywał jako swoją rezydencję, podczas gdy w pałacu w Forst urządzona została manufaktura sukienniczo-lniana. Kościół ewangelicki św. Mikołaja w Forst mianował kościołem farnym swojego dolnołużyckiego władztwa.

Brühl był zainteresowany dobrobytem gospodarczym swojego miasta Forst. Na bazie manufaktury sukna w pałacu rozwinęło się w Forst zaawansowane rzemiosło tekstylne. Gdy w roku 1748 to małe miasto prawie całkowicie spłonęło w pożarze, Heinrich hrabia von Brühl zorganizował jego odbudowę. Właściciele domów mogli skorzystać z państwowego dofinansowania, ale musieli zachować reguł stylu barokowego i przepisów przeciwpożarowych. Odbudowę kościoła farnego rozpoczęto w roku 1750.

W swoim testamencie saski premier napisał, że chce być pochowany w kościele św. Mikołaja w Forst. W dniu 4 listopada 1763 roku, tydzień po śmierci, został pochowany w grobowcu pod kościołem ewangelickim. Do dziś spoczywa tam w cynkowej trumnie. W roku 2013 grobowiec został odremontowany, a zamurowane wejście od strony  głównej nawy kościoła zostało otwarte. W godzinach otwarcia kościoła można wejść do grobowca Brühla i przez szklaną ścianę obejrzeć trumny.

www.kirche-forst.de

www.forst.de

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de