Zgromadzenie Członków „Freundeskreis Schlösserland Sachsen“ w październiku 2020 roku
Zgromadzenie Członków „Freundeskreis Schlösserland Sachsen“ w październiku 2020 roku

Stowarzyszenie „Förderverein Seifersdorfer Schloss e. V.“ zgłosiło swój projekt w stowarzyszeniu „Freundeskreis Schlösserland Sachsen“, które wspiera pałace należące do krajów związkowych, samorządów i osób prywatnych oraz utrzymuje ścisłe kontakty z wieloma lokalnymi stowarzyszeniami.

W głosowaniu nad nowym projektem finansowanym ze zbiórki publicznej pomysł z Seifersdorf, by wykonać tablicę pamiątkową dla Heinricha hrabiego von Brühla, znalazł się na drugim miejscu. Ponieważ jednak stowarzyszenie szybko pozyskało donatora, który był gotów sfinansować projekt i odlew tablicy z brązu. postanowiono zrealizować ten projekt. Stowarzyszenie  „Förderverein Seifersdorfer Schloss“ zapewniło własne środki na stronę internetową i pozyskało dodatkowo fundusze pomocowe powiatu Bautzen.

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de