Sarkofag upamiętniający Heinricha hrabiego von Brühla w Dolinie Seifersdorf, 1782 (Wikimedia, dr Bernd Gross)
Sarkofag upamiętniający Heinricha hrabiego von Brühla w Dolinie Seifersdorf, 1782 (Wikimedia, dr Bernd Gross)

Król Prus Fryderyk II nienawidził swojego politycznego przeciwnika Brühla. Chciał mu nie tylko zaszkodzić, lecz zniszczyć go. Zwyciężając Brühla, rzekomo „Wielki“ Fryderyk utrwalił także negatywny  wizerunek swojego przeciwnika, który do dziś pokutuje. Brühlowi przypisuje się rozrzutność, gospodarowanie „do własnej kieszeni“ i sprzeniewierzenie finansów państwowych. Prusko-niemiecka narracja historyczna dalej propagowała ten zniekształcony obraz.

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de