Pałac Brühla w Warszawie, 1936 (zbiory Matthiasa Donatha)
Pałac Brühla w Warszawie, 1936 (zbiory Matthiasa Donatha)

Brühl zorganizował europejski sojusz mocarstw przeciwko Królestwu Prus. Jednakże długofalowa koncepcja polityki zagranicznej Brühla zawiodła, gdy Fryderyk II zajął sąsiednią Saksonię i pokonał wszystkich przeciwników. Wraz z zawarciem pokoju w Hubertusburgu w 1763 roku Saksonia wypadła z kręgu mocarstw europejskich. Gdyby koalicja Brühla wygrała, co było jak najbardziej możliwe i nie udało się wskutek przypadków, Prusy nie stałyby się dominującym mocarstwem militarnym, które w XIX wieku rozlało się jak plama oleju na mapie, wchłaniając ostatecznie całe Niemcy.

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de