Pałac w Pförten (obecnie Brody w Polsce), przed 1945
Pałac w Pförten (obecnie Brody w Polsce), przed 1945

W wieku 31 lat Heinrich von Brühl kupił swoją pierwszą posiadłość rycerską, Grochwitz koło Herzberg/Elster. W kolejnych dekadach kupował kolejne dobra, tak że w końcu posiadał majątek ziemski we wszystkich częściach Saksonii. W Brodach na Dolnych Łużycach stworzył główny ośrodek swojego majątku. Brühl polecił rozbudować dwory w swoich dobrach rycerskich, tworząc przy tym wspaniałe zespoły pałacowo-parkowe. Ponieważ król Prus Fryderyk II systematycznie niszczył je podczas wojny siedmioletniej, zachowało się tylko kilka z nich.

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de