Heinrich hrabia von Brühl, sztych według obrazu Louisa de Silvestre‘a, 1750 (zbiory Matthiasa Donatha)
Heinrich hrabia von Brühl, sztych według obrazu Louisa de Silvestre‘a, 1750 (zbiory Matthiasa Donatha)

Heinrich hrabia von Brühl był najważniejszym saskim mężem stanu w czasach saskich. Obdarzony przez elektora Fryderyka Augusta II ogromną władzą, kierował losami Elektoratu Saksonii i Polski w połowie XVIII wieku. Miał duży udział w tym, że Saksonia i Rzeczpospolita Obojga Narodów stały się mocarstwem europejskim obok Rosji, Prus i Austrii i przyczynił się do rozwoju epoki pełnej przepychu i jednocześnie rosnącego dobrobytu. Wojna siedmioletnia, której zakończenia Brühl nie mógł przewidzieć, zakończyła ten okres rozkwitu.

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de